Kennismakingsgesprek

Ik nodig jullie eerst uit voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek, samen met jullie kind. Jullie kunnen de praktijk en de omgeving van de praktijk bekijken. Daarnaast kijken we of er wederzijds vertrouwen en een klik tussen ons is. Vertrouwen en een persoonlijke klik is de basis van een succesvol traject. Ook gaan we kort in op jullie situatie en wat het kind en jullie als ouders graag willen bereiken.

Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Intakegesprek

We starten het traject met een intakegesprek van 1 uur waar alleen de ouders bij aanwezig zijn. Tijdens het intakegesprek worden alle belangrijke zaken rondom het kind en zijn/haar gezins- en leefsituatie besproken. Gezamenlijk stellen we vast voor welk specifiek probleem een oplossing gezocht moet worden. Er worden ervaringen, verwachtingen en wensen uitgesproken. Als kindertherapeut betrek ik zo veel mogelijk ouders bij het traject. Ik hecht veel waarde aan een goede communicatie met ouders. Mede daarom evalueer ik altijd gezamenlijk met het kind de sessie en ontvangen jullie na afloop een kort verslag met hierin de belangrijkste punten (indien het kind toestemming hiervoor geeft).

Wanneer in deze fase blijkt dat het kind meer gebaat is bij een andere vorm van begeleiding, dan zal ik jullie daarover adviseren en eventueel doorverwijzen.

Sessies

Alle sessies vinden plaats in mijn praktijk en duren 1 uur. In het eerste deel van het traject is het wenselijk dat het kind wekelijks komt. We bouwen aan een vertrouwensrelatie, waardoor een kind zich veilig voelt en hierdoor informatie kan delen die we kunnen gebruiken voor het behalen van de doelen. Ook maken we een plan van aanpak. Mijn observaties en de eerste resultaten van de sessies worden naar gemiddeld 4-5 sessies besproken tijdens de tussen evaluatie. Bij de tussenevaluatie zijn jullie als ouders ook aanwezig. Samen bespreken we de ervaringen, mijn bevindingen en eventuele bijzonderheden tot nu toe en presenteer ik samen met het kind het plan van aanpak.

In het tweede deel van het traject werken we met het plan van aanpak. Tijdens de sessies bespreken we hoe het met het kind gaat en passen we het plan waar nodig aan. De ervaring is dat zowel de ouders als kinderen het prettig vinden om de sessies geleidelijk af te bouwen. Dit houdt in dat het kind eerst wekelijk komt, maar dit wordt afgebouwd naar eens in de twee weken, eens in de drie weken etcetera. Als zowel het kind als jullie als ouders het vertrouwen hebben dat het goed met het kind blijft gaan en het traject afgerond kan worden, plannen we de eind evaluatie in. Deze is met jullie als ouders en het kind. Hierin evalueren we het traject en sluiten we gezamenlijk af. Na afloop ontvangen jullie een eindverslag.

 

Methodes en werkvormen

Lisanne’s Kinderdertherapie & Coaching maakt gebruik van verschillende methodes en werkvormen die aansluiten bij uw kind.

  • Kids’ Skills (een oplossingsgerichte behandelmethode waarbij kinderen problemen leren benaderen als de te leren vaardigheden);
  • RET (Rationeel Emotionele Therapie, waarbij negatieve gedachten worden omgezet in helpende gedachten);
  • NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren, waarbij persoonlijke verandering en zelfinzicht worden gestimuleerd);
  • Cognitieve gedragstherapie, creatieve werkvormen, rollenspel en andere spelvormen, afhankelijk van de interesse en de leeftijd uw kind.
Verklaringsmodellen

Integratief betekent ook dat Lisanne’s kindertherapie werkt met zes verklaringsmodellen. Als kindertherapeut bekijk ik het kind via de verschillende invalshoeken, waarbij ik naar voren haal wat er voor dat unieke kind, op dit moment belangrijk is.

De verklaringsmodellen zijn als volgt:

  • Het systeemtherapeutisch model (de communicatie binnen het gezin en omgeving)
  • Het gedragstherapeutisch model (aan- en afleren van gedrag, aanleren van vaardigheden)
  • Het ontspanningsmodel (draaglast/draagkracht verhouding)
  • Het transpersoonlijk model (wie ben je, zingeving en identiteitsvorming)
  • Het psycho-dynamisch model (onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden verwerken)
  • Het medisch model (welke lichamelijke processen spelen zich af)
Afronding

Als afronding van het traject vindt er een eindevaluatie plaats met ouders waarbij ouders tevens het eindverslag ontvangen. In dit gesprek wordt de huidige stand van zaken besproken.

Uiteraard wordt informatie over een kind nooit zonder toestemming van het kind en zijn ouder(s) aan derden verstrekt.