Kennismakingsgesprek

Wilt u meer weten of kindertherapie of kindercoaching iets voor u en uw kind is bel gerust voor het maken van een gratis kennismakingsgesprek. E-mailen kan natuurlijk ook. Dan neem ik telefonisch contact met u op. Het kennismakingsgesprek vindt plaats in mijn praktijk samen met u als ouders en uw kind. U kunt op eigen initiatief of na verwijzing van bijvoorbeeld een leerkracht, arts of consulent aanmelden.

In deze kennismaking leert u de omgeving, mijn praktijk en mijzelf beter kennen. En natuurlijk is het belangrijk dat er van beide kanten een klik is voor een volgende stap.

Intakegesprek

We starten het begeleidingstraject met een intakegesprek van 1 uur waar alléén de ouders aanwezig zijn. In het intakegesprek worden alle belangrijke zaken rondom uw kind en de gezinssituatie besproken. Het is voor mij belangrijk om voldoende achtergrondinformatie te hebben over uw kind en zijn leefomgeving. Er worden ervaringen, verwachtingen en wensen besproken. Als kindertherapeut- en coach betrek ik zo veel mogelijk ouders in het traject. Daarnaast hecht ik veel waarde aan goede communicatie met ouders. Gezamenlijk stellen wij vast voor welk specifiek probleem een oplossing moet worden gezocht.

Wanneer in deze fase al blijkt dat uw kind meer gebaat is bij een andere vorm van begeleiding, dan zal ik u daarover adviseren en eventueel doorverwijzen.

Sessies

Alle coachingsessies vinden plaats in mijn praktijk. In de eerste sessies bouwen we aan een vertrouwensrelatie, waardoor uw kind zich veilig en thuis voelt. Mijn observaties en de eerste resultaten van de sessies worden naar gemiddeld 4 sessies in de tussenevaluatie besproken.

In het tweede deel van het traject leert uw kind inzicht te krijgen in zijn of haar eigen gedrag en gevoelens. Ook wordt uw kind bewust van zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden. Een gemiddeld coachingstraject duurt 10 á 15 sessies. Natuurlijk zijn er uitzonderingen wanneer blijkt dat het trauma wat dieper zit. De sessies kunnen in overleg met ouders altijd worden uitgebreid.

Methodes en werkvormen

Lisanne’s Kinderdertherapie & Coaching maakt gebruik van verschillende methodes en werkvormen die aansluiten bij uw kind.

  • Kids’ Skills (een oplossingsgerichte behandelmethode waarbij kinderen problemen leren benaderen als de te leren vaardigheden);
  • RET (Rationeel Emotionele Therapie, waarbij negatieve gedachten worden omgezet in helpende gedachten);
  • NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren, waarbij persoonlijke verandering en zelfinzicht worden gestimuleerd);
  • Cognitieve gedragstherapie, creatieve werkvormen, rollenspel en andere spelvormen, afhankelijk van de interesse en de leeftijd uw kind.
Verklaringsmodellen

Integratief betekent ook dat Lisanne’s kindertherapie werkt met zes verklaringsmodellen. Als kindertherapeut bekijk ik het kind via de verschillende invalshoeken, waarbij ik naar voren haal wat er voor dat unieke kind, op dit moment belangrijk is.

De verklaringsmodellen zijn als volgt:

  • Het systeemtherapeutisch model (de communicatie binnen het gezin en omgeving)
  • Het gedragstherapeutisch model (aan- en afleren van gedrag, aanleren van vaardigheden)
  • Het ontspanningsmodel (draaglast/draagkracht verhouding)
  • Het transpersoonlijk model (wie ben je, zingeving en identiteitsvorming)
  • Het psycho-dynamisch model (onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden verwerken)
  • Het medisch model (welke lichamelijke processen spelen zich af)
Afronding

Als afronding van het traject vindt er een eindevaluatie plaats met ouders waarbij ouders tevens het eindverslag ontvangen. In dit gesprek wordt de huidige stand van zaken besproken.

Uiteraard wordt informatie over een kind nooit zonder toestemming van het kind en zijn ouder(s) aan derden verstrekt.