Lisanne’s kindertherapie

Ik heb de driejarige post-HBO opleiding tot kinder- en jeugdtherapeut gevolgd bij BGL & Partners in Driebergen.

Integratieve kindertherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. In deze therapie staat het kind en hulpvraag centraal. De therapie richt zich op de binnenwereld van het kind, de relatie binnen het gezin en de relaties met de ‘buitenwereld’ zoals school, vrienden en vriendinnen. Het beste uit de verschillende therapiestromingen zijn geïntegreerd in deze therapie.

Een kindertherapeut kan uitkomst bieden …

… op het moment dat ouders niet meer weten hoe ze hun kind kunnen helpen. Ik kijk graag mee over jullie schouder. Een paar extra oren en ogen werkt verfrissend en geeft u als ouders weer wat lucht. Als kindertherapeut kijk ik samen met u en uw zoon of dochter naar zijn of haar eigenschappen, de klacht en de omstandigheden. Uw kind staat centraal en bepaalt het te behalen doel en het tempo van de therapie. Als integratieve kindertherapeut ga ik er vanuit dat een kind zelf weet wat goed voor hem is.

Wanneer kindertherapie?

Bij emotionele conflicten zoals;

 • Traumaverwerking
 • (Faal)angst
 • Fobieën
 • Rouwverwerking
 • Scheidingsproblematiek

Aangeleerde probleemgewoontes zoals;

 • Haarplukken
 • Duimzuigen
 • Overeten

Gedragsproblemen zoals;

 • Woedeaanvallen
 • Pesten
 • Stelen
 • Gebrek aan concentratie
 • Liegen

Ontwikkelingsfaseproblemen op het gebied van;

 • Eten en slapen
 • Zindelijkheid

Omgaan met bijzondere eigenschappen zoals;

 • Autisme
 • ADHD
 • Chronische ziekte e.d.
 • Hoog sensiviteit
 • Beperking broertje en/of zusje

Psychosomatische klachten zoals;

 • Slaapproblemen
 • Buikpijn
 • Hoofdpijn
Verklaringsmodellen

Integratief betekent ook dat Lisanne’s kindertherapie werkt met zes verklaringsmodellen. Als kindertherapeut bekijk ik het kind via de verschillende invalshoeken, waarbij ik naar voren haal wat er voor dat unieke kind, op dit moment belangrijk is.

De verklaringsmodellen zijn als volgt:

 • Het systeemtherapeutisch model (de communicatie binnen het gezin en omgeving)
 • Het gedragstherapeutisch model (aan- en afleren van gedrag, aanleren van vaardigheden)
 • Het ontspanningsmodel (draaglast/draagkracht verhouding)
 • Het transpersoonlijk model (wie ben je, zingeving en identiteitsvorming)
 • Het psycho-dynamisch model (onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden verwerken)
 • Het medisch model (welke lichamelijke processen spelen zich af)