Lisanne’s tarieven

Kennismakingsgesprek: Gratis
Intake-/ eindgesprek (incl. eindverslag): € 80,-
Tussenevaluatie: € 80,-
Coaching per sessie*: € 80,-
Overige afspraken zoals bijvoorbeeld een oudergesprek, schoolobservatie etc. : € 80,-
Nazorggesprek**: Gratis

Alle tarieven zijn incl. 21% btw, praktijk-  en overige kosten.
U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig.

* Een coaching sessie duurt 1 uur (evenals de andere bovenstaande gesprekken)
** Indien gewenst bel ik u na 2 maanden om te vragen hoe het gaat.

Uiteraard kunt u altijd (kosteloos) contact met mij opnemen als u vragen heeft.

Het betreffende bedrag wordt na elk consult gefactureerd en dient betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van overschrijving op rekeningnummer NL21 RABO 0184 1016 03 t.a.v. Lisanne Kindertherapie & Coaching onder vermelding van het factuurnummer en de naam van uw kind.

Bent u verhinderd? Graag dan de afspraak minimaal 24 uur van tevoren annuleren. Het tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk.

Vergoeding

Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) en de Koepelvereniging Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Hierdoor wordt de kwaliteit van zorg gewaarborgd. Daarnaast worden de sessies door een groot aantal zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van uw vergoeding hangt af van uw polis en het daaraan verbonden aanvullende pakket. Binnen het aanvullende pakket valt de vergoeding onder aanvullende geneeswijzen. Ik adviseer u ten allen tijden te informeren bij uw zorgverzekeraar.

Op de site van de VIT is een overzicht geplaatst van de vergoedingen van zorgverzekeraars per 1 januari 2018.
Kijk hier voor de vergoedingsmogelijkheden (www.vit-therapeuten.nl).

VIT-registratienummer: 606.18.A
Licentienummer RBCZ: 180856R
AGB-code praktijk: 90065343
Persoonlijke AGB-code: 90106113

Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt, is het soms mogelijk de gemaakte kosten voor kindercoaching op te voeren als Bijzondere Ziektekosten bij uw belastingaangifte. Het is ook mogelijk te informeren naar bijzondere bijstand bij uw gemeente als u inkomen heeft op bijstandsniveau. Daarnaast is er een mogelijkheid om de kosten te vergoeden vanuit het persoonsgebonden budget (PGB).

Lees hier de algemene voorwaarden van Lisanne Kindertherapie & Coaching.