Verschil kindertherapie en kindercoaching

Lisanne Kindertherapie & Coaching biedt zowel kindercoaching als kindertherapie aan. Natuurlijk zijn er verschillen tussen beiden. De begeleiding van een kindercoach is kortdurend, praktisch en oplossingsgericht. Bij coaching wordt er niet zozeer gekeken naar de oorsprong van het probleem. Maar naar waar het kind nu staat en wat het wil bereiken.

Bij kindertherapie wordt gewerkt aan de oorzaak van het probleem met kinderen door het gebruik van verschillende therapievormen. Bij kindertherapie wordt achterhaalt waarom een kind specifiek gedrag laat zien. Vaak liggen hier onderliggende problemen, zoals trauma’s en blokkades aan ten grondslag. Door inzicht te krijgen waar een probleem vandaan komt, wordt een behandeling opgestart. Dit behandeltraject is ook vaak langer dan een coachingstraject. Anders dan een psycholoog stelt een therapeut geen diagnoses. Daar is een kindertherapeut niet voor opgeleid.