Integratieve kindertherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar met gedrags- en sociaal-emotionele problemen. In deze therapie staat het kind, zijn of haar systeem en de hulpvraag centraal. De therapie richt zich op de binnenwereld van het kind, de relatie binnen het gezin en de relaties met de ‘buitenwereld’ zoals school, vrienden en vriendinnen.

Integratief betekent dat er gewerkt wordt met zes verklaringsmodellen om naar voren te halen wat op dit moment belangrijk is. De verklaringsmodellen zijn als volgt:
-Het systeemtherapeutisch model
De communicatie binnen het gezin en omgeving
-Het gedragstherapeutisch model
Aan- en afleren van gedrag, aanleren van vaardigheden
-Het ontspanningsmodel
Draaglast/draagkracht verhouding
-Het transpersoonlijk model
Wie ben je, zingeving en identiteitsvorming
-Het psycho-dynamisch model
Onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden verwerken
-Het medisch model
Welke lichamelijke processen spelen zich af.

Kennismakingsgesprek

Ik nodig jullie eerst uit voor een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek. Zo kunnen we elkaar leren kennen en bespreken of jullie hulpvraag passend is voor de begeleiding in mijn praktijk. Ook kunnen jullie de praktijk en de omgeving van de praktijk bekijken. Daarnaast kijken we of er wederzijds vertrouwen en een klik tussen ons is. Vertrouwen en een persoonlijke klik is de basis voor het starten van een traject.

Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Intakegesprek

We starten het traject met een intakegesprek waarin alle belangrijke zaken rondom het kind en zijn/haar gezins- en leefsituatie besproken wordt. Gezamenlijk stellen we vast voor welk specifiek probleem een oplossing gezocht moet worden en welke doelen we hieraan koppelen. Er worden ervaringen, verwachtingen en wensen uitgesproken.

Wanneer in deze fase (of later in het traject) blijkt dat het kind meer gebaat is bij een andere vorm van begeleiding, dan zal ik jullie daarover adviseren en eventueel doorverwijzen.

Sessies

Alle sessies vinden plaats in mijn praktijk en duren 1 uur. In het eerste deel van het traject is het wenselijk dat het kind wekelijks komt. We bouwen aan een vertrouwensrelatie, waardoor een kind zich veilig voelt en hierdoor informatie kan delen die we kunnen gebruiken voor het behalen van de doelen. Ook maken we een plan van aanpak. Mijn observaties en de eerste resultaten van de sessies worden naar gemiddeld 4-5 sessies besproken tijdens de tussen evaluatie. Bij de tussenevaluatie zijn jullie als ouders ook aanwezig. Samen bespreken we de ervaringen, mijn bevindingen en eventuele bijzonderheden tot nu toe en presenteer ik samen met het kind het plan van aanpak.

In het tweede deel van het traject werken we met het plan van aanpak. Tijdens de sessies bespreken we hoe het met het kind gaat en passen we het plan waar nodig aan. De ervaring is dat zowel de ouders als kinderen het prettig vinden om de sessies geleidelijk af te bouwen. Dit houdt in dat het kind eerst wekelijk komt, maar dit wordt afgebouwd naar eens in de twee weken, eens in de drie weken etcetera. Als zowel het kind als jullie als ouders het vertrouwen hebben dat het goed met het kind blijft gaan en het traject afgerond kan worden, plannen we de eind evaluatie in. Deze is met jullie als ouders en het kind. Hierin evalueren we het traject en sluiten we gezamenlijk af. Na afloop ontvangen jullie een eindverslag.